Kategorier
Kök & Restaurang

Fettavskiljare – därför behövs sådana

Varför behöver man en fettavskiljare och hur fungerar egentligen en sådan? Det finns krav på att restauranger, storkök, bagerier, slakterier, gatukök och exempelvis caféer ska ha en fettavskiljare installerad och godkänd. Kort sagt: hanterar man mat och livsmedel i större mängd så ska en fettavskiljare finnas. Av den enkla anledningen att man då också kommer att hantera större mängder av fett och att detta fett för med sig risker.

Det en fettavskiljare gör – och som namnet antyder – är att den separerar fett från vatten. Spolar du av exempelvis en stekpanna som du just använt ner i avloppet så kommer det att innebära att vattnet åker vidare längs botten av rören. Fettet å sin sida kommer, som en följd av lägre densitet, att stanna krav längs sidorna och på toppen av rören. Detta kommer på sikt att innebära att det finns risker för stopp och risker för att rör och ledningar går sönder.

Idag ser man att vi har ganska känsliga avloppssystem i Sverige och att en ökande befolkning i kombination med att mer fett används i matlagning också ökar trycket på systemen i fråga. Genom en fettavskiljare och krav på sådana inom branscher som vi ovan nämnde så kan man också minska trycket och därmed också minska riskerna för framtida skador – och de höga kostnader och rena obekvämligheter dessa för med sig.

Måste en privatperson ha fettavskiljare i bostaden?

Kraven gäller för näringsidkare inom branscher som hanterar mat och livsmedel samt vissa fastighetsägare. Som privatperson så behöver man inte installera en fettavskiljare, men däremot bör man tänka till gällande hanteringen av det fett man använder. Slarv kan leda till stopp och kostsamma åtgärder även i en villa. Exempelvis i form av spolningar av stammarna – eller rena stambyten.

Genom att hälla använt fett i separata kärl och återvinna dem på angivet sätt så kan man skona stammarna och samtidigt också bidra till en bättre miljö. Ett annat sätt är att torka bort fettet med hushållspapper innan det slängs. Du ska absolut inte hälla det rakt i avloppet. Det kanske är enklast för stunden, men på sikt kommer det att kosta dig en massa pengar. Läs mer om fettavskiljare på denna sida: fettavskiljare.org